DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Tomasz Dąbrowski

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Zdzisław Dawid

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Włodzimierz Nowak

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej