DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Włodzimierz Nowak

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Dariusz Garliński 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Andrzej Pawluczuk

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej