Dyrektor Zakładu Karnego

ppłk Piotr Kijewski

Tel./Fax: (52) 587-43-10 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Radosław Matarewicz 

Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

mjr Piotr Kobus 

Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

kpt. Rafał Ciechacki

Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Tomasz Nawrocki

Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

kpt. Michał Brzóska

Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej