Dyrektor Zakładu Karnego

płk Jarosław Nurkiewicz

Tel./Fax: (52) 587-43-10 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

mjr Adam Suchomski

Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Jakub Niekrasz

Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Radosław Matarewicz

Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

kpt. Piotr Kobus

Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

E-mail: zk_potulice@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej