DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Konrad Guzanek

ppłk Krzysztof Kamiński

ppłk Cezary Aftański

kpt. Grzegorz Milczarczyk

tel./fax: 24 23 50 242/24 262 02 27

tel./fax: 24 23 50  242/24 262 02 27

tel./fax : 24 23 50 242/24 262 02 27

tel./fax : 24 23 50 242/24 262 02 27

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej