DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO
W OPOLU LUBELSKIM

ppłk Cyprian Bas

tel. 81 8276900

fax: 81 827 35 50

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO    
W OPOLU LUBELSKIM

mjr Anna Ausz

tel. 81 8276900

fax: 81 827 35 50

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO    
W OPOLU LUBELSKIM

kpt. Artur Łyszczyk

tel. 81 8276900

fax: 81 827 35 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej