DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Mirosław Ligęza

Tel./Fax

77 433 24 71 / 77 433 45 33

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jan Pietrzyk

Tel./Fax

77 433 24 71 / 77 433 45 33

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Sebastian Jankowicz

Tel./Fax

77 433 24 71 / 77 433 45 33

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku

kpt. Arkadiusz Komar

Tel./Fax

77 406 83 70 / 77 406 80

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej