DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Luiza Wilczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Robert Bielski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Henryk Łokaj

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Patryk Pruński

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej