DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Andrzej Antkowiak

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Henryk Łokaj

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Patryk Pruński

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Robert Pacholski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej