DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO
płk Jan Komoszyński
Tel. 55 645 89 01
E-mail: jan.komoszynski@sw.gov.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO
ppłk Olgierd Trzaska
Tel. 55 645 89 03
E-mail: olgierd.trzaska@sw.gov.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO
ppłk Andrzej Dulny
Tel. 55 645 89 04
E-mail: andrzej.dulny@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej