DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO
ppłk Olgierd Trzaska
Tel. 55 645 89 01
E-mail: olgierd.trzaska@sw.gov.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO
por. Jakub Kaliszewski
Tel. 55 645 89 02
E-mail: jakub.kaliszewski@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej