DYREKTOR

       ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU          

 

      

 

płk Daniel Janowski

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

ZASTĘPCA DYREKTORA 

      ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU   

ZASTĘPCA DYREKTORA 

      ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU    

ppłk Marzena Grzelka

ppłk Sebastian Zientarski

ppłk Beata Augustowska - Urban

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej