DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

ZASTĘPCA DYREKTORA 

      ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU        

ZASTĘPCA DYREKTORA 

      ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU     

ppłk Daniel Janowski

ppłk Marzena Grzelka

mjr Sebastian Zientarski

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

 

 

ppłk Beata Augustowska - Urban

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej