DYREKTOR

       ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU          

 

      

 

płk Daniel Janowski

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

 

ppłk Marzena Grzelka

ppłk Sebastian Zientarski

ppłk Beata Augustowska-Urban

por. Magdalena Pytel

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej