KIEROWNICTWO

 

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W KOZIEGŁOWACH
ppłk Paweł Waściński

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W KOZIEGŁOWACH
mjr Przemysław Banaszak


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej