Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie

kpt. mgr Krystian Kulicz

por. mgr inż. Andrzej Paszko

                                                     

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej