Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie

ppłk mgr Wiesława Panaszewska 

por mgr Krystian Kulicz

                                                     

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej