DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W KORONOWIE płk Tomasz Sitkiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W KORONOWIE mjr Piotr Kijewski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W KORONOWIE kpt. Mariusz Markiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W KORONOWIE kpt. Dariusz Witkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W KORONOWIE mjr Marcin Kallas

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej