Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie
ppłk Marcin Klimczyk
tel. 52 382 09 00
e-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Piotr Kijewski

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Tomasz Adamczewski

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Piotr Garbowski
 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej