DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Kajetan Zbączyniak

Tel./Fax

77 447 20 70 / 77 417 21 70

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Damian Zamoski

Tel./Fax

77 447 20 70 / 77 417 21 70

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej