DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

mjr Tomasz Iwaniuk

Tel./Fax

77 417 22 50 / 77 417 21 70

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Andrzej Bróździak

Tel./Fax

77 417 22 50 / 77 417 21 70

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

...............................................

Tel./Fax

34 353 85 05 / 34 353 85 06

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Jarosław Janicki

Tel./Fax

34 353 85 05 / 34 353 85 06

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej