DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

płk Wiesław Zwiefka

kpt Tomasz Trojanowski

mjr Aleksander Macherzyński

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej