DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Wiesław Zwiefka

mjr  Adrian Kudła

kpt. Aleksander Macherzyński

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej