Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku

płk Cezary Kosacz

tel.: 89 761 74 00

faks: 89 761 70 77

e-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl

 

z-ca dyrektora

ppor. Piotr Korostyński

tel. 89 761 74 00

faks: 89 761 70 77

 

z-ca dyrektora

mjr Wojciech Szczudło

tel. 89 761 74 00

faks: 89 761 70 77

 

z-ca dyrektora

ppłk Krzysztof Hradowicz

tel. 89 761 74 00

faks: 89 761 70 77

 

z-ca dyrektora

kpt. Mirosław Ducki

tel. 89 761 74 00

faks: 89 761 70 77

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej