Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku

por. Piotr Korostyński

tel.: 89 761 74 00

faks: 89 761 70 77

e-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl

 

z-ca dyrektora

kpt. Janusz Siemaszko

tel. 89 761 74 00

faks: 89 761 70 77

 

z-ca dyrektora

ppłk Dariusz Ignasz

tel. 89 761 74 00

faks: 89 761 70 77

 

z-ca dyrektora

ppłk Tomasz Husak

tel. 89 761 74 00

faks: 89 761 70 77

 

z-ca dyrektora

mjr Marcin Tokarski

tel. 89 761 74 00

faks: 89 761 70 77

 

Tekst czytany audio

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej