DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Wojciech Emerling

kpt. Maciej Szmelczerczyk

mjr Krzysztof Karwowski

mjr Joanna Bijok

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej