DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

płk Wojciech Emerling

ppłk Krzysztof Karwowski

ppłk Joanna Bijok

mjr Maciej Szmelczerczyk

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej