Dyrektor Zakładu Karnego

ppłk Magdalena Zwierzchowska

tel./fax: 52 3541213 /52 3550335

e-mail: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

 

Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego

kpt. Marek Sobczak

tel./fax: 56 6577919  /52 3550335

e-mail: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

 

Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego

por. Wojciech Miller

tel./fax:  52 3541213 /52 3550335

e-mail: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej