Dyrektor Zakładu Karnego
mjr Jarosław Stawski


Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Jerzy Trzciałkowski


Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Piotr Ostaszyk


Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Anna Kacprzycka


Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Piotr Rutkiewicz

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej