Dyrektor Zakładu Karnego
kpt. Gaweł Gałdziński


Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Jerzy Trzciałkowski


Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Piotr Ostaszyk


Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Piotr Rutkiewicz

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
por. Mirosław Karpiński

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej