Dyrektor Zakładu Karnego

ppłk Mariola Mielniczuk

tel.: 84 696 69 00

fax.: 84 696 33 54

email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Grzegorz Muzyczuk

tel.: 84 696 69 00

fax.: 84 696 33 54

email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

mjr Tomasz Buczek

tel.: 84 696 69 00

fax.: 84 696 33 54

email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej