Dyrektor Zakładu Karnego

ppłk Mariusz Sokół

tel.: 84 696 69 00

fax.: 84 696 33 54

email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

kpt. Mariusz Mazur

tel.: 84 696 69 00

fax.: 84 696 33 54

email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Mariusz Wróblewski

tel.: 84 696 69 00

fax.: 84 696 33 54

email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej