Dyrektor Zakładu Karnego

mjr Przemysław Jaszczuk

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Edyta Gulbinowicz

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

mjr Andżelika Gołaszewska

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

mjr Tomasz Cieślak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej