DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Grzegorz Majcher

Tel./Fax

77 485 20 15 / 77 485 97 71

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Dariusz Wardawy

Tel./Fax

77 485 20 15 / 77 485 97 71

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej