DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

ppłk Zbigniew Dolata

ppłk Karolina Mantey-Sekulska

ppłk dr Maciej Gołębiowski

mjr Krystian Rynarzewski

tel. 61 429-23-00

tel. 61 429-23-00

tel. 61 429-23-00

tel. 61 429-23-00

e-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

e-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

e-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

e-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej