DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

płk Mirosław Szymański

ppłk dr Maciej Gołębiowski

ppłk Zbigniew Dolata

ppłk Karolina Mantey-Sekulska

tel. 61 429-23-00

tel. 61 429-23-00

tel. 61 429-23-00

tel. 61 429-23-00

e-mail:miroslaw.szymanski@sw.gov.pl

e-mail: maciej.golebiowski@sw.gov.pl

e-mail: zbigniew.dolata@sw.gov.pl

e-mail: karolina.mantey-sekulska@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej