DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO W GĘBARZEWIE

płk Krzysztof Bogdański

ppłk Anna Rolewska

ppłk Tomasz Banaszczak

tel. (61) 429-23-00

tel. (61) 429-23-00

tel. (61) 429-23-00

 

e-mail:

tomasz.banaszczak@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej