DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

W GARBALINIE

płk Grzegorz Tomaszewski

Tel./Fax: 24 388  00  00 / 24 388  00  08

email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W GARBALINIE         

mjr Małgorzata Banasiak

Tel./Fax: 24 388  00  00 / 24 388  00  08

email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W GARBALINIE 

kpt. Tomasz Cybulski

Tel./Fax: 24 388  00  00 / 24 388  00  08

email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W GARBALINIE 

kpt. Karol Kuba

Tel./Fax: 24 388  00  00 / 24 388  00  08

email: zk_garbalin@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej