Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach

ppłk Adam Syhłowyj

tel.: (89) 754 38 31

fax: (89) 751 00 29

e-mail: zk_dubliny@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach

kpt Roman Ruszczyk

tel.: (89) 754 38 31

fax: (89) 751 00 29

e-mail: zk_dubliny@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej