Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach

ppłk Adam Syhłowyj

tel.: 89 754 38 31

fax: 89 751 00 29

e-mail: zk_dubliny@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach

kpt Roman Ruszczyk

tel.: 89 754 38 31

fax: 89 751 00 29

e-mail: zk_dubliny@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej