DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Krzysztof Maźnicki

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Piotr Kokoszka

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Krzysztof Miękisz

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej