DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Krzysztof Maźnicki

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Piotr Kokoszka

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Stefan Sołtys

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej