DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Krzysztof Kulczycki

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Norbert Gaweł

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Krzysztof Maźnicki

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej