Dyrektor

ppłk Arkadiusz Gościnny

Tel./Fax: (52) 346-70-90 / (52) 347-20-98

E-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora

ppłk Mariusz Budny

Tel./Fax: (52) 346-70-90 / (52) 347-20-98

E-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora

kpt. Wojciech Rewoliński

Tel./Fax: (52) 346-70-90 / (52) 347-20-98

E-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora - Oddział Zewnętrzny w Strzelewie

ppłk Jakub Niekrasz

Tel./Fax: (52) 588-81-68 / (52) 588-82-20

E-mail: oz_strzelewo@sw.gov.pl

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej