Dyrektor

ppłk Marcin Klimczyk

Tel./Fax: (52) 346-70-90 wewn. 220 / (52) 347-20-98

E-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora

mjr Piotr Garbowski

Tel./Fax: (52) 346-70-90 wewn. 221 / (52) 347-20-98

E-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora

ppłk Mariusz Budny

Tel./Fax: (52) 346-70-90 wewn. 219 / (52) 347-20-98

E-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora

kpt. Waldemar Nowak

Tel. (52) 344-16-68

E-mail: waldemar.nowak3@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej