DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

mjr Tomasz Jastrzębski

Tel./Fax

77 410 74 01  / 77 416 22 87

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Radosław Maczuga

Tel./Fax

77 410 74 02  / 77 416 22 87

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej