DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Mariusz Dubielczyk

Tel./Fax

77 444 32 00 do 04 / 77 416 22 87

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Radosław Maczuga

Tel./Fax

77 444 32 00 do 04 / 77 416 22 87

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej