DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU Z ODDZIAŁEM ZEWNĘTRZNYM W BRANIEWIE

mjr Ireneusz Dobrzyniecki 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU Z ODDZIAŁEM ZEWNĘTRZNYM W BRANIEWIE

mjr  Paweł Łutaj

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej