DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU Z ODDZIAŁEM ZEWNĘTRZNYM W BRANIEWIE

ppłk Robert Witkowski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU Z ODDZIAŁEM ZEWNĘTRZNYM W BRANIEWIE

mjr Marcin Kowalski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej