Dyrektor zakładu karnego

ppłk Marek Kulwicki 

tel. 89 532 87 00

e-mail:zk_barczewo@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego

mjr Krzysztof Piskorski   

tel. 89 532 87 00

e-mail:zk_barczewo@sw.gov.pl   

 
 

Zastępca dyrektora zakładu karnego

ppor.Radosław Markuc

tel. 89 532 87 00

e-mail:zk_barczewo@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego

mjr Dominik Sowul

tel. 89 532 87 00

e-mail:zk_barczewo@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego

mjr Elżbieta Gąsiorowska

tel. 89 532 87 00

e-mail:zk_barczewo@sw.gov.pl

 

   

                  

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej