DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W ŻYTKOWICACH

 

Z-ca DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ŻYTKOWICACH 

kpt. Marcin Lech  

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej