DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W ŻYTKOWICACH

kpt. Marcin Lech  

p.o. z-ca DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ŻYTKOWICACH 

kpt. Robert Wilczyński

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej