DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO 

płk Adam Zarzyczny    

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO 

ppłk Jan Sudyk     

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO 

ppłk Janusz Wańcowiat

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej