DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO 

mjr Wojciech Łątka

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO 

  ppłk Mariusz Kocaj

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO 

ppłk Jan Sudyk   

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej