DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU

ppłk Robert Fijałkowski

Tel./Fax: 46 830 97 00 / 46 830 97 05

e-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU

mjr Paweł Pietrzak

Tel./Fax: 46 830 97 00 / 46 830 97 05

e-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU

kpt. Jarosław Dylewski

Tel./Fax: 46 830 97 00 / 46 830 97 05

e-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej