Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM

ppłk Karol Krzyżanowski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej