DYREKTOR                                         Z-CA DYREKTORA

ppłk Janusz Wiśniewski                             mjr Arkadiusz Krauze

                                                         

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej