DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W SIERADZU

mjr Piotr Chlebicz

Tel./Fax: 43 827 06 00 / 43 827 06 21

email: zk_sieradz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W SIERADZU

ppłk Jolanta Nadaj

Tel./Fax: 43 827 06 00 / 43 827 06 21

email: zk_sieradz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W SIERADZU

kpt. Ireneusz Gzik

Tel./Fax: 43 827 06 00 / 43 827 06 21

email: zk_sieradz@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej