DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Maciej Konior

ppor. Grzegorz Skowronek

ppłk Adam Lisiecki

kpt. Krzysztof Thym

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej