DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

płk Grzegorz Kosiński

ppłk Wiesław Mąka

mjr Michał Cieślak

mjr Piotr Węgrzyn

 

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

 

 

 

por. Maciej Konior

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej