DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

por. Maciej Konior

ppłk Wiesław Mąka

mjr Michał Cieślak

mjr Piotr Węgrzyn

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej