DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO NR 2 WE WROCŁAWIU

płk Dariusz Sztuka

tel.: 71 363 11 57

fax: 71 339 21 25

email: zk_2_wroclaw@sw.gov.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO NR 2 WE WROCŁAWIU

ppłk Mirosław Sobczak

tel.: 71 363 11 57

fax: 71 339 21 25

email: zk_2_wroclaw@sw.gov.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO NR 2 WE WROCŁAWIU

mjr Wioleta Balińska

tel.: 71 363 11 57

fax: 71 339 21 25

email: zk_2_wroclaw@sw.gov.pl

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej