ZASTĘPCA DYREKTORA
ARESZTU ŚLEDCZEGO WE WROCŁAWIU

kpt. Marcin Makowski

tel.: 71 363 11 57

fax: 71 339 21 25

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
ARESZTU ŚLEDCZEGO  WE WROCŁAWIU

mjr Justyna Wojciechowicz

tel.: 71 363 11 57

fax: 71 339 21 25

 

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

 

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej