DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Arnold Henne

Tel./Fax

77 462 44 80 / 77 461 35 41

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Wojciech Dudziec

Tel./Fax

77 462 44 81 / 77 461 35 41

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

..............................

Tel./Fax

77 462 44 82 / 77 461 35 41

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej