ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Wojciech Dudziec

Tel./Fax

77 462 44 83 / 77 461 35 41

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Jacek Usarek

Tel./Fax

77 462 44 83  / 77 461 35 41

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej