DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Jacek Bieszczad

Tel./Fax

77 462 11 55 / 77 461 35 41

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Arnold Henne

Tel./Fax

77 462 11 55 / 77 461 35 41

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Wojciech Dudziec

Tel./Fax

77 462 11 55 / 77 461 35 41

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej