DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W ŁODZI

mjr Waldemar Grabski

Tel./Fax 42 675 06 01 / 42 675 06 11

email: zk_2_lodz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W ŁODZI

kpt. Tomasz Pustelnik

Tel./Fax 42 675 06 01 / 42 675 06 11

email: zk_2_lodz@sw.gov.pl

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej