DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Roman Oraczewski

tel.: 71 327 26 00

fax: 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Krzysztof Anders

tel.: 71 327 26 00

fax: 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Ryszard Wieszczak

tel.: 71 327 26 00

fax: 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

por. Adrian Pustelnik

tel.: 71 327 26 00

fax: 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

por. Dawid Błesznowski

tel.: 71 327 26 00

fax: 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej