DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

mjr Roman Oraczewski

tel.: 71 327 26 00

fax: 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Krzysztof Anders

tel.: 71 327 26 00

fax: 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jadwiga Bogucka

tel.: 71 327 26 00

fax: 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Adrian Pustelnik

tel.: 71 327 26 00

fax: 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Dawid Błesznowski

tel.: 71 327 26 00

fax: 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej