DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Andrzej Tesarewicz

Tel./Fax

77 440 04 20 do 23 / 77 440 04 26

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Leszek Jankowski

Tel./Fax

77 440 04 20 do 23 / 77 440 04 26

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Andrzej Dąbrowski

Tel./Fax

77 440 04 20 do 23 / 77 440 04 26

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Grzegorz Majcher

Tel./Fax

77 440 04 20 do 23 / 77 440 04 26

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej