DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Leszek Jankowski

Tel./Fax

77 440 04 20 do 23 / 77 440 04 26
 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Andrzej Dąbrowski

Tel./Fax

77 440 04 20 do 23 / 77 440 04 26

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Dariusz Kaczorowski

Tel./Fax

77 440 04 20 do 23 / 77 440 04 26

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

por. Wojciech Domerecki

Tel./Fax

77 440 04 20 do 23 / 77 440 04 26

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Wojciech Dudziec

Tel./Fax

77 462 44 81 / 77 461 35 41

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Krzysztof Sitnik

Tel./Fax

77 462 44 82 / 77 461 35 41

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej