Dyrektor zakładu karnego
mjr Krystian Wasiński
Tel./Fax: (56) 644-04-00 / (56) 644-04-99
E-mail: krystian.wasinski2@sw.gov.pl
 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Sławomir Pawlik
Tel./Fax: (56) 451-54-01 / (56) 644-04-99
E-mail: slawomir.pawlik@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Grzegorz Zalewski
Tel./Fax: (56) 644-04-02 / (56) 644-04-99
E-mail: grzegorz.zalewski@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Maciej Popławski
Tel./Fax: (56) 644-04-75 / (56) 644-04-99
E-mail:  maciej.poplawski@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Marta Jakubowska
Tel./Fax: (56) 644-04-33 / (56) 644-0l4-99
E-mail: marta.jakubowska2@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Miłosz Ossowski
Tel./Fax: (56) 644-04-80 / (56) 644-04-99
E-mail: milosz.ossowski@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego 
mjr Wojciech Rumiński 
Tel./Fax: (56) 668-97-00 / (56) 668-97-66 
E-mail: wojciech.ruminski@sw.gov.pl 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej