Dyrektor zakładu karnego
ppłk Andrzej Gniot
Tel./Fax: (56) 644-04-00 / (56) 644-04-99
E-mail: andrzej.gniot@sw.gov.pl


Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Małgorzata Gajdus-Ciborowska
Tel./Fax: (56) 644-04-02 / (56) 644-04-99
E-mail: malgorzata.gajdus-ciborowska@sw.gov.pl


Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Małgorzata Chorąży
Tel./Fax: (56) 644-04-33 / (56) 644-04-99
E-mail: malgorzata.chorazy@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Tomasz Korytowski
Tel./Fax: (56) 644-04-00 wew 480 / (56) 644-04-99
E-mail: tomasz.korytowski@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krystian Wasiński
Tel./Fax: (56) 644-04-00 wew 475 / (56) 644-04-99
E-mail: krystian.wasinski2@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Sławomir Pawlik
Tel./Fax: (56) 644-04-00 wew 399 / (56) 644-04-99
E-mail: slawomir.pawlik@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej