DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI

ppłk Katarzyna Pawlak-Olińska

Tel./Fax: 42 675 04 10 /42 675 05 00

email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI

ppłk Mariusz Kasierski

Tel./Fax: 42 675 04 10 /42 675 05 00

email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI

kpt. Piotr Trzeciak

Tel./Fax: 42 675 04 10 /42 675 05 00

email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej