Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach                                         Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach                Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach

               ppłk Mirosław Pawlak                                                                                        ppor. Daniel Belica                                                                       por. Adam Maćkowski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej