Dyrektor Zakładu Karnego

ppłk mgr inż. Robert Dąbrowski

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

mjr mgr Edyta Dąbrowska

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej