Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk mgr inż. Robert Dąbrowski

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
kpt. mgr Adam Turkowicz

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej