DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

mjr Łukasz Kropidłowski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Patrycja Napierała

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Krzysztof Stawicki

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Grzegorz Chudzik

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej