DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Arkadiusz Tomczak

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Patrycja Napierała

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Robert Pacholski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Piotr Marciniak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej