Dyrektor Zakładu Karnego                Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego                    Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego            

      ppłk Zbigniew Jankowski                          ppłk Edward Butwiłowski                                       ppłk Krzysztof Suchowolec                         

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej