Dyrektor Zakładu Karnego                 Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego            Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego          Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

   ppłk Zbigniew Jankowski                                    ppłk Edward Butwiłowski                                   ppłk Jarosław Kopczuk                                 ppłk Wojciech Piotr Januszewski

        tel. 86 215 35 81 do 84                                    tel. 86 215 35 81 do 84                                       tel. 86 215 35 81 do 84                                          tel. 86 215 35 81 do 84

email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl       email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl           email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl             email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej