Dyrektor Zakładu Karnego                                                 Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego                          Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
                                  ppłk Zbigniew Jankowski                                                                     mjr Adam Samsel                                                         mjr Magdalena Laskowska                

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej