Dyrektor

ppłk Zbigniew Jankowski

 

 

Zastępca Dyrektora

mjr Magdalena Laskowska

 

Zastępca Dyrektora

por. Jarosław Modzelewski

 

Zastępca Dyrektora 

mjr Piotr Winiewski

Zastępca Dyrektora 

por. Paweł Kasprzak

Tekst audio

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej