DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jacek Chmiel

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Aleksandra Giżycka

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Adam Słotwiński

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppor. Piotr Nowak

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Łukasz Bakuła

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Michał Rokita

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Piotr Szpakowski

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej