DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Wojciech Brzozowski

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Krzysztof Łepecki

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Karol Krzyżanowski

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Ewa Bartkowska

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Tomasz Urbański

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Jacek Chmiel

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Mariusz Przybył

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej