DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

mjr Jacek Chmiel

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Ewa Bartkowska

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Marek Żurowski

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

por. Tomasz Zinkiewicz

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Adam Słotwiński

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppor. Piotr Nowak

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Łukasz Bakuła

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej