DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

kpt. dr Mariusz Kuryłowicz

tel. (85) 662-85-52 wew. 550

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej