DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

kpt. dr Mariusz Kuryłowicz

tel. (85) 662-85-52 wew. 550

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Jerzy Cybuliński

tel. (85) 662-85-52 wew. 551

e-mail: zk_bialystok@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej