Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie
ppłk Krzysztof Stefanowski

tel.: 81 71 04 560
fax.: 81 74 40 500
e-mail: oisw_lublin@sw.gov.pl

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej