Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie
płk Cyprian Bas

tel.: 81 71 04 561
fax.: 81 74 40 500
e-mail: oisw_lublin@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie
ppłk Piotr Burak

tel.: 81 71 04 561
fax.: 81 74 40 500
e-mail: oisw_lublin@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej