Dyrektor AK.jpg                                                                     ppłk Tomczak.jpg 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie                                                           Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie

płk Artur Koczerba                                                                                                                                 ppłk Arkadiusz Tomczak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej